Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Program veda pre mládeĹľ

   Verejná zbierka Veda pre mládeĹľ

   Vyhodnotenie 1. kola zbierky

   Vyhodnotenie 2. kola zbierky
   Vyhodnotenie 3. kola zbierky

Nové kolo verejnej zbierky Veda pre mládež.

V snahe podporiť projekty zvyšujúce záujem detí a mládeže o prírodné vedy vyhlásila Nadácia Ingenium štvrtú celoslovenskú verejnú zbierku Veda pre mládež. Povolenie na konanie verejnej zbierky vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky pod číslom SVS-233044-2008/06833.

Vykonávanie verejnej zbierky Veda pre mládež je povolené na celom území Slovenska od 1. septembra 2008 do 30. novembra 2008 sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte číslo 2626120564/1100 v Tatra banke. Do zbierky je možné prispieť poukázaním dobrovoľných finančných príspevkov na účet prostredníctvom poštových poukazov, alebo prevodom z účtu v banke prispievateľa. V spolupráci s partnerskými organizáciami bude Nadácia Ingenium vykonávať zbierku aj formou vyberania dobrovoľných príspevkov do uzavretých pokladničiek s logom verejnej zbierky a formou predaja predmetov, v ktorých cene je zahrnutý peňažný príspevok na verejnú zbierku.

Do vykonávania zbierky sa môžu zapojiť aj partnerské organizácie, ktorým Nadácia Ingenium po ukončení zbierky poskytne granty vo výške 50% nimi vyzbieranej sumy na realizáciu ich vlastných projektov zameraných na podporu záujmu detí a mládeže o prírodné vedy. V prípade záujmu stať sa partnerskou organizáciu, prosím kontaktujte nás mailom na adrese suchanek@ingenium.sk, prípadne telefonicky na 02 / 55645732 a my Vám radi poskytneme ďalšie informácie.