Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Program veda pre mládeĹľ

   Verejná zbierka Veda pre mládeĹľ

   Vyhodnotenie 1. kola zbierky

   Vyhodnotenie 2. kola zbierky
   Vyhodnotenie 3. kola zbierky

Vyhodnotenie verejnej zbierky Veda pre mládež

Od 15. augusta 2005 do 15. októbra 2005 realizovala Nadácia Ingenium 3. kolo verejnej zbierky Veda pre mládež v súlade s rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo 203-2005/05550 z 5.mája 2005. Do vykonávania verejnej zbierky sa zapojili tri partnerské organizácie v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia.

Hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky, suma 6 632,- Sk, bol získaný spôsobom konania povolenom v rozhodnutí. Náklady spojené s konaním verejnej zbierky, suma 990,- Sk, tvoria 14,9% a nepresiahli rozhodnutím povolenú výšku.
Čistý výnos verejnej zbierky dosiahol sumu 5 642,- Sk z čoho bolo 4 642,- Sk použitých na priamu podporu projektov v rámci Vedy pre mládež a zostatok sumy vo výške 1000,- Sk zostane na účte verejnej zbierky a použije sa na realizovanie programov nadácie zvyšujúcich záujem detí a mládeže o prírodné vedy.