Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Program veda pre mládeĹľ

   Verejná zbierka Veda pre mládeĹľ

   Vyhodnotenie 1. kola zbierky

   Vyhodnotenie 2. kola zbierky
   Vyhodnotenie 3. kola zbierky

Vyhodnotenie verejnej zbierky Veda pre mládež

Od 1. februára do 31 mája 2004 realizovala Nadácia Ingenium prvé kolo verejnej zbierky Veda pre mládež. Do jej vykonávania sa zapojilo aj päť partnerských organizácií. Počas konania zbierky bolo priamo na účet verejnej zbierky poukázaných 2000 Sk a zapojení dobrovoľníci vyzbierali spolu 13 546,92 Sk. Čistý výnos verejnej zbierky Veda pre mládež bol 15 546,92 Sk. Z vyzbieraných prostriedkov neboli hradené náklady spojené s konaním zbierky,

PROSTRIEDKY POUKÁZANÉ PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM

Na základe podmienok schválených ministerstvom bolo partnerským organizáciám poukázaných 50% nimi vyzbieranej sumy na nasledovné projekty
organizácia projekt suma
P-MAT, n.o. Pikofyz 1 358,50 Sk
P-MAT, n.o. Pikomat 1 033,- Sk
Astronomický klub Bratislava Letné sústredenie - Astronomická výmena skúseností 217,50- Sk
Združenie Strom Príspevok dobrovoľníkom na účastnícke poplatky na letnú školu Nadácie Ingenium 1 029,- Sk
Gymnázium Ľudovíta Štúra Astrofyzikálny krúžok 919,50 Sk
SPOLU 4 557,50 Sk

PROJEKTY PODPORENÉ V GRANTOVOM KOLE

Zvyšná suma 10 989,42 Sk bola rozdelená v grantovom kole Veda pre mládež na základe uznesenia správnej rady Nadácie Ingenium zo dňa 8.7.2004 nasledovne:
organizácia projekt suma
Astronomický klub Bratislava Astronomická Bratislava 1 450 Sk
P-MAT, n.o. Vyhľadávanie a motivácia dobrovoľníkov 6 000 Sk
Združenie Strom Vzdelávanie organizátorov korešpondenčných súťaží 3 000 Sk
SPOLU 10 450

Správna rada zároveň rozhodla, že nerozdelené suma vo výške 549,42 Sk sa použije pri realizovaní nasledujúceho kola zbierky Veda pre mládež.

Ďakujme všetkým, ktorí prispeli a pomohli tak realizovať kvalitné projekty podporených organizácií.