Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Ako nám pomĂ´cÂť  >  


Dve percentá z dane na verejnoprospešný účel - nič Vás to nestojí a nám pomôžete

Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete aj po tento rok rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane. Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým subjektom z neziskového sektora, medzi ktoré patrí aj Nadácia Ingenium. Netreba nič platiť znova, ide len o prerozdelenie už zaplatenej dane. Stačí, ak podpíšete "Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane" v prospech Nadácie Ingenium (Výška 2% Vami zaplatenej dane musí byť minimálne 100 Sk).

2% z dane môžu poukázať aj právnické osoby.

Ako postupovať ...

... ak za Vás robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ postupujú nasledovne:
 • Zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania dane a zrazení prípadných nedoplatkov podpíše POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Nesmiete mať nedoplatok na dani, t.j. ak aj vznikol, musí byť zrazený z výplaty ešte pred vystavením tohoto potvrdenia.
 • Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 • VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE od zamestnávateľa treba predložiť do 30. apríla 2008 miestne príslušnému daňovému úradu úradu (daňový úrad podľa bydliska daňovníka)

... ak si podávate daňové priznanie sami

Takto postupujú všetci, ktorí si podávajú daňové priznanie.
 • Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré je priamo súčasťou daňového priznania.
 • Údaje o prijímateľovi potrebné na vyplnenie vyhlásenia :
  IČO: 307 889 27
  Právna forma: Nadácia
  Názov: Nadácia Ingenium
  Sídlo Kalinčiakova 27
  831 04 Bratislava
 • v príslušnom termíne podáte daňové priznanie a uhradíte daň
Načo sa takto získané peniaze v Nadácií Ingenium použijú?

Z peňazí, ktoré Nadácia Ingenium získa touto formou budeme financovať časť nákladov na odborné vzdelávanie dobrovožníkov, ktorí sa venujú nadaným deťom v oblasti prírodných vied a tiež budeme podporovať konkrétne akcie zamerané na deti základných a stredných škôl v tej istej oblasti. Rozdelenie prostriedkov schvaµžuje správna rada Nadácie Ingenium. Skutočné čerpanie prostriedkov bude zverejnené na stránkach http://www.ingenium.sk

Všetky Vaše otázky sme pripravení zodpovedať na našej emailovej adrese ingenium@ingenium.sk, alebo na tel.č. 02 / 5564 5732

Dokumenty na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane