Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Ako nám pomĂ´cÂť  >  


V súlade so zákonom o nadáciách je možné vytvárať nadačné fondy, ktorých cieľ je podobný cieľu nadácie. Vytvorenie nadačného fondu umožňuje spoločné rozhodovanie o rozdeľovaní prostriedkov, stanovenie osobitných podmienok na poskytovanie prostriedkov nadačného fondu.