Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Ako nám pomĂ´cÂť

   ÄŽakujeme

   2% dane

   Dary a sponzorstvo
   NadaÄŤnĂ˝ fond

  Ďakujeme

Za dosiahnuté ciele veľmi srdečne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, darcom, organizáciam a odborníkom, bez ktorých by sme nezorganizovali Víkendové školy Nadácie Ingenium, odborné prednášky, záujmové matematické krúžky, www stránky, administratívu a správu nadácie a hlavne cenné poznatky by sa formou týchto aktivít nemohli šíriť ďalej.

viac  »   


  2% dane

Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete ja po tento rok rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane. Nadácia Ingenium je jednou z organizácií, ktorej sa dajú venovať 2% dane

viac  »   

  Dary a sponzorstvo

Nevyhnutným predpokladom fungovania nadácie je zabezpečenie finančných prostriedkov na programy, ktoré nadácia podporuje. Preto uvítame akúkoľvek formu daru a sponzorstva.

viac  »   


  Nadačný fond

V súlade so zákonom o nadáciách je možné vytvárať nadačné fondy, ktorých cieľ je podobný cieľu nadácie. Vytvorenie nadačného fondu umožňuje spoločné rozhodovanie o rozdeľovaní prostriedkov, stanovenie osobitných podmienok na poskytovanie prostriedkov nadačného fondu.

viac  »