Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   O nadácii  >  


Cieľ

Cieľom nadácie je podporovať vzdelávacie aktivity pre deti a mládež v oblasti matematiky a prírodných vied, ktoré sú zamerané prevažne na žiakov základnych a stredných škôl ako aj prípravu organizátorov týchto aktivít. Zároveň tým podporujeme zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže.

Účel

Nadácia Ingenium vznikla za účelom podpory vzdelávania detí a mládeže v oblasti matematiky a prírodných vied. Odborne i finančne podporujeme korešpondenčné semináre v ich aktivitách. Otvárame tým ich skúsenosti i ostatným organizátorom korešpondenčných seminárov, učiteľom a pedagógom.

Na plnenie účelu vyhlasujeme programy, v ktorých bližšie špecifikujeme jednotlivé ciele

Programy nadácie

Program podpory korešpondenčných seminárov
Program podpory záujmu o matematiku a prírodné vedy
Program Veda pre mládež