Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   O nadácii

   CieÄľ

   NadaÄŤná listina

   Orgány nadácie
   VĂ˝roÄŤnĂ© správy

   Kontakt  Cieľ

Podporovať vzdelávacie aktivity pre deti a mládež v oblasti matematiky a prírodných vied

viac  »   


  Nadačná listina

Základný dokument nadácie. Obsahuje prehľad orgánov nadácie, ich právomoci, podmienky nakladania s majetkom nadácie a ďalšie náležitosti

viac  »   


  Orgány

Orgánmi nadácie sú:

  • správna rada,
  • správca nadácie,
  • dozorná rada.

viac  »   

  Výročné správy

Každoročne po skončení roka zverejňuje nadácia výročnú správu. Výročná správa obsahuje prehľad činností za príslušný rok, ročnú účtovnú závierku, prehľad príjmov a výdavkov nadácie ako aj ďalšie zákonom stanovené skutočnosti. Výročnú správu zverejňuje nadácia do 31. mája nasledujúceho roka.

viac  »   


  Kontakt

Kontakt

Sídlo nadácie:
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava 3

Tel: 02/44 634 383
Fax: 02/444 55 828

E-mail: ingenium@ingenium.sk

viac  »