Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Programy  >   Prednášky  >  


   Aktuálne prednášky


   Archív Prednášok

 


 


 


 


 


 


Zobraz všetko

Prednášky

V priebehu školského roka organizujeme niekoľko odborných prednášok. Prednášky sa konajú zhruba trikrát počas jedného semestra na pôde niektorej z vysokých škôl zaoberajúcich sa prípravou budúcich učiteľov. Budúci učitelia, organizátori korešpondenčných seminárov a vedúci matematických krúžkov majú málo príležitostí k rozširovaniu svojich odborných znalostí týkajúcich sa matematiky a výchovy použiteľných v praxi pri práci s deťmi a mládežou. Cieľom týchto prednášok je poskytnúť podnety k ďalšiemu odbornému rastu, informovať, vytvoriť priestor pre diskusiu s ľuďmi, ktorých sa oplatí počúvať a ktorých sa nedá stretnúť len tak hocikde, ale aj vytvoriť priestor na konfrontáciu názorov či zoznámenie sa s ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, prevažne študenti pracujúci s deťmi a mládežou najmä na poli matematiky - budúci učitelia matematiky, vedúci matematických krúžkov, organizátori korešpond. seminárov. Prednášateľmi sú ľudia s bohatými skúsenosťami s výchovou, vyučovaním matematiky, záujmovou matematikou, odborníci zaoberajúci sa napr. históriou matematiky, či inou zaujímavou oblasťou.