Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Program podpory záujmu o matematiku a prĂ­rodnĂ© vedy  >  


   Pripravované kolieska


   Archív Koliesok

 17.3.2004 o 18:00 - KaĹľdĂ˝ vedĂşci porozprával aktivity, ktorĂ© robil na krúžku za poslednĂ˝ mesiac. Dohodli sme program na KockatĂ˝ vĂ­kend.

 18.2.2004 o 18:00 - Kto èo robil na krúžku, dohodli sme vedĂşcich a prĂ­pravu programu na KockatĂ˝ vĂ­kend.

 21.1.2004 o 18:00 - Prebrali sme programy na krúžkoch, dohodli sme sa, Ĺľe treba nájsÂť novĂ˝ch krúžkarov, pokĂşsime sa osloviÂť školy cez e-maily. KockatĂ˝ vĂ­kend bude 19.3.-21.3. v Dobrej Vode.

 17.12.2003 o 18:00 - Programy na krúžkoch, bavili sme sa aj o mikulášskych a vianoènĂ˝ch krúžkoch.

 19.11.2003 o 19:00 - Zhodnotili sme Kockaty vikend, kazdy porozpraval o programe na svojom kruzku. Dohodli sme, ze zorganizujeme medzikruzkovu sutaz.

Zobraz všetko

Podpora krúžkov

Dôležitou súčasťou záujmového vzdelávania v matematike sú matematické krúžky. Od 90-tych rokov však došlo k výraznej redukcii ich počtu. Našou snahou je podporovanie fungovania matematických krúžkov vo viacerých mestách na Slovensku.

Nadácia Ingenium podporuje činnosť matematických krúžkov:

  • zhromažďuje odborné materiály na vedenie krúžkov,
  • cieľavedomo vyhľadáva a vychováva vedúcich krúžkov,
  • zabezpečuje odbornú pomoc pri činnosti krúžkov, najmä formou organizovania stretávaní vedúcich krúžkov, možnosti konzultácií s odborníkmi,
  • podporuje spoločné organizovanie podporných podujatí pre činnosť krúžkov (výlety, víkendovky, sútaže krúžkov a podobne)
  • pozýva vedúcich krúžkov na školenia Nadácie ( VŠNI, ZŠNI, LŠNI)

Chceš sa stať vedúcim krúžku ?

Možno aj práve Ty uvažuješ nad vedením matematického krúžku. A prečo ho ešte nevedieš ? Neváhaj a ozvi sa, odvahu Ti dodáme. Uvítame každého záujemcu o robenie krúžku.

Bratislava

Stretávanie vedúcich krúžkov - Kolieska

V Bratislave sa vedúci krúžkov stretávajú raz mesačne v sídle nadácie. Cieľom stretnutí je vzájomná výmena skúseností, informovanie sa o činnosti na krúžkoch. Na každé stretnutie sa pozýva hosť, ktorý zabezpečuje odborný rast vedúcich krúžkov.

Prehľad matematických krúžkov v Bratislave

Prehľad krúžkov v Bratislave sa nachádza na www.p-mat.sk/kruzky

Košice

Slímak (stretnutia lídrov matematických krúžkov)

Stretnutia sa konajú každý druhý utorok o 18:00 v P12 v budove PF UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach. E-mailová konferencia: kruzky@strom.sk. Prírodovedecká fakulta UPJŠ ponúka svojich študentov na vedenie matematických krúžkov na základných a stredných školách. Školy môžu kontaktovať Mgr. Ingrid Semanišinovú e-mailom (isemanis@science.upjs.sk) alebo na adrese KMA, Jesenná 5, 041 54 Košice. Študenti (zväčša) 3. alebo 4. ročníka tieto krúžky vedú v rámci predmetu Seminár k Matematickej olympiáde, ktorý sa na PF UPJŠ vyučuje.

Slímak - doterajšia činnosť

Nachádza sa na http://skoly.strom.sk/kruzky.php#1

Prehľad matematických krúžkov v Košiciach

Možno ho nájsť na http://skoly.strom.sk/kruzky.php#2