Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Program podpory záujmu o matematiku a prĂ­rodnĂ© vedy

   WWW stránky

   Prednášky

   MatematickĂ© krúžky   Prečo

Matematika je v našom vzdelávacom systéme bežne chápaná ako strašiak, ako niečo nepochopiteľné. Pritom matematika slúži k rozvoju kritického myslenia a učí ľudí argumentovať. Cieľom tohto programu je popularizácia matematiky ako prostriedku k zvyšovaniu inteligencie na Slovensku.
  WWW stránky

Na stránkach nadácie - www.ingenium.sk - vytvárame portál pre matematiku a prírodné vedy. Obsahujú materiály použiteľné pre ďalšiu prácu pri každodennej výučbe

viac  »   

  Prednášky na FMFI UK

ZZhruba trikrát za semester organizujeme v Bratislave prednášky, ktoré sú zamerané na popularizáciu matematiky a prírodných vied vo vzdelávaní, didaktiku, psychológiu. Sú určené odborníkom a aktivistom, ktorí aktívne pracujú s deťmi a mládežou.

viac  »   

  Matematické krúžky

Dôležitou súčasťou záujmového vzdelávania v matematike sú matematické krúžky. Od 90-tych rokov však došlo k výraznej redukcii ich počtu. Našou snahou je podporovanie fungovania matematických krúžkov vo viacerých mestách na Slovensku.

viac  »