Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Program podpory korešpondenÄŤnĂ˝ch seminárov

   VŠNI, ZŠNI a LŠNI

   KorešpondenÄŤnĂ© semináre
   Prečo

Prečo korešpondenčné semináre ? Klasický školský systém nemá dostatok kapacít a možností na individuálny rozvoj osobností. Práve korešpondenčné semináre dokážu podchytiť každoročne tisícky detí z celého Slovenska aj mimo vzdelávacích centier. Výhodou korešpondenčného seminára je navyše dlhodobá práca s talentovanými deťmi, ich motivácia k ďalšiemu osobnostnému rastu. Činnosť korešpondenčných seminárov preto považujeme za kľúčovú z hľadiska naplnenia základnej idey nadácie.
  VŠNI, ZŠNI, LŠNI

Víkendové školy Nadácie Ingenium (VŠNI) sú určené pre organizátorov korešpondenčných seminárov a učiteľov so záujmom o matematiku. Zimné škôlky Nadácie Ingenium (ZŠNI) sú určené začínajúcim organizátorom korešpondenčných seminárov. Letné školy Nadácie Ingenium (LŠNI) sú týždňovým letným sústredením organizátorov korešpondečných seminárov. Na týchto podujatiach povzbudzujeme mladých ľudí v práci s deťmi a ponúkame im skúsenosti a inšpiráciu. K tomuto cieľu oslovujeme rôznych odborníkov. Programy škôl Nadácie Ingenium sa zakaždým menia, aby tieto podávali vždy nové a nové pohľady. Absolventi škôl obdržia certifikát o absolvovaní VŠNI, ZŠNI, resp. LŠNI.

viac  »   

  Korešpondečné semináre

Korešpondenčné semináre sú súťaže spojené s celoročnými aktivitami. Semináre si kladú za cieľ naučiť deti rozmýšľať a vyjadrovať svoje myšlienky. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa sú prírodné vedy a matematika. Z riešiteľov korešpondenčných seminárov sa stávajú nielen vedci, ale aj učitelia, ekonómovia, lekári, manažéri, politici, právnici. Sú to ľudia, ktorí sú od malička naučení kriticky a konštruktívne myslieť a riešiť problémy.
Plánujeme finančne podporovať aktivity korešpondenčných seminárov príspevkami na:

  • sústredenia riešiteľov - ubytovanie, strava
  • bežný chod seminára - kopírovanie, poštovné
  • ceny pre víťazov seminárov

viac  »