Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Filantropia pomáha vede

   O projekte

   Listina práv darcuNiekožko definícií filantropie

  1. Filantropia je láska k človeku.
  2. Filantropia je súhrn správania a činností ktoré vedúci k vedomej podpore tretích osôb za účelom dosiahnutia vyššej kvality života jednotlica a spoločnosti).
  3. Filantropia je organizovaná pomoc, ktorá má charakter trvalého procesu identifikujúceho a liečiaceho najbolavejšie miesta společenského života.
  4. Filantropia je správanie charakteristické altruistickými mravnými princípmi, ktoré sa ale na rozdiel od altruizmu zameriava všeobecnejšie, nielen na ľudí z bezprostredného okolia nositeľa. Okrem živelného dávania darov zhŕňa aj organizovanú spoločenskú aktivitu ktorá umožňuje hovoriť o inštitucionalizácii filantropie.