Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Filantropia pomáha vede

   O projekte

   Listina práv darcuČo je to Filantropia?

Mnohí pojem Filantropia nepoznajú, niektorí si myslia, že vedia čo znamená a len naozaj zopár ľudí vie filantropiu definovať. Zjednodušene môžeme povedať, že filantropia je také správanie, kotré vedie k vedomej podpore tretích osôb. (Špeciálne pre ľudí s pozitívnym vzťahom k exaktným vedám ponúkame niekoľko definícii filantropie.)

Prečo robíme tento projekt?

Od roku 1989 sa na Slovensku v čoraz väčšej miere hovorí o úlohe tretieho sektora. Ten predstavujú rôzne tipy neziskových organizácií, nadácie a podobne, vypĺňajúce medzeru medzi službami, ktoré poskytuje štát a medzi komerčným sektorom. Žiaľ, medzera ktorú má vyplniť tretí sektor je čoraz väčšia a nieje možné, aby ju preklenul malý počet nadšencov. Je dôležité, aby títo nadšenci mali dostatok podpory.

Našim cieľom v programe Filantropia pomáha vede je obnoviť spoluprácu medzi ľuďmi, ktorí boli v minulosti zapojení do organizovania korešpondenčných seminárov a poznajú ich činnosť a medzi súčasnou generáciou "nadšencov". Rovnako radi však nadviažeme spoluprácu aj s ľuďmi, ktorí o podobných aktivitách ešte nepočuli.

V roku 2004 bola realizácia tohto projektu možná vďaka podpore z TRUST programu konzorcia Nadácie Otvorenej spoločnosti, Vzdelávacej nadácie Jána Husa a Nadácie pre deti Slovenska.

Aké aktivity robíme?

Tento projekt realizuje P-MAT, n.o. v spolupráci s Nadáciu Ingenium a ďalšími organizátormi korešpondenčných seminárov.

Verejná zbierka Veda pre mládež

Nadácia Ingenium v súlade s týmto projektom realizuje do konca mája 2004 verejnú zbierku Veda pre mládež. V roku 2004 prebehli dve kolá tejto zbierky, ďlašie kolo pripravujeme na jeseň 2005. V rámci tejto zbierky je možné stať sa aktívnym darcom s právom zasahovať do výberu projektov, ktorú budú z výnosu zbierky podporené. Veríme, že darcovia majú nielen právo byť informovaný o použití ich prostriedkov, ale do určitej miery o použití aj sami rozhodovať. Viac informácii o projekte sa dozviete v sekcii Veda pre mládež

Stretnutia s bývalými organizátormi

Účelom týchto stretnutí bolo obnoviť kontakty medzi bývalými a súčasnými organizátormi. Na stretnutiach boli účastníci informovaní o súčasných aktivitách seminárov, o projekte Filantropia pomáha vede a zároveň sa stretli rôzne generácie organizátorov z viacerých seminárov. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave 1.6.2004. Ďalšie stretnutie prebehlo na formou prednášky a diskusie na EXODe v júli 2004. V rámci tejto aktivity sme pripravili aj CD s materiálmi predstavujúcimi činnosť korešpondenčných seminárov na Slovensku. V prípade Vášho záujmu Vám uvedené CD radi zdarma zašleme. Kontaktovať nás môžete e-mailom na adrese suchanek@p-mat.sk, prípadne v pracovnej dobe na telefónnom čísle 02 / 444 55 828.

Ako sa môžete aj Vy zapojiť?

Filantropia to nieje len darovanie peňazí. Okrem finančnej podpory môže filantrop darovať svoj čas (dobrovoľnícka práce), vedomosti a schopnosti (poskytnutie know-how), alebo morálnu podporu (spolupráca známych osobností). Ak sa Vám aktivity korešpondenčných seminárov páčia a radi by ste ich podporili, prosím kontaktujte nás a my Vám radi predstavíme všetky možnosti. Postupom času budú na tejto stránke zverejňované skúsenosti seminárov s filantropiu, a radi vytvoríme priestor aj na názory filantropov o seminároch.

Kontaktná osoba Juraj Suchánek
  tel.: 02 / 444 55 828
  e-mail: suchanek@p-mat.sk